Psykoterapeut, yin yoga og mindfulness instruktør, familiebehandler og formidler med bred special psykologisk og pædagogisk erfaring og viden.

 • Jeg er født i 1974, er gift og har tre børn. Jeg har altid arbejdet med mennesker, både børn, unge og voksne, der  føler sig udfordret, udsatte og sårbare, eller som har særlige behov. Jeg har erfaring både som leder, rådgiver, familiebehandler og som medarbejder inden for special-området. Både inden for det psykosomatiske, handicap-, diagnose- og det psykosocialeområde på dagbehandlingssteder, opholdssteder, botilbud, fængsler, i kommuneregi og på et hospital. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne, samt familier, der har været præget af omsorgssvigt, tilknytnings- og misbrugsproblematikker, vold og overgreb mm.. En af mine spidskompetencer er at tale med børn og unge, der har det svært både psykisk og kropsligt, og som har svært ved at sætte ord på. Samt arbejde helheds orienteret med voksne, der oplever ubalance og stress både kropsligt og mentalt. Samt ressourcefokuseret kompetenceudvikling.
 • Fordi jeg har arbejdet med mennesker i så mange år, har det været vigtigt for mig både fagligt og privat, at arbejde med mig selv. Hvilket jeg har gjort både i terapien, men i lige så høj grad kropsligt. Der er blevet vandret mange kilometer bl.a. på Caminoen. Jeg har tilbragt mange timer i naturen, gerne ved skov og vand, samt på yoga måtten både ude og hjemme. Det og daglig meditation og mindfulness har givet mig en ro,  et nærvær, en stor rummelighed og accept. Dette vil være til stede i rummet og i vores relation

Uddannelser og kurser, der har bidraget til min faglige viden:

 • Uddannet og eksamineret Psykoterapeut fra EFT-instituttet januar 2015, fra en 4 årig kvalitetsvurderet og godkendt uddannelse, der opfylder alle socialministeriets kvalitetskriterier.
 • Uddannet Yinmind instruktør fra Yoga Vesterbro ved Louise Grønbech og Lars Damkjær.
 • Uddannet systemisk og narrativ Coach. Coachingmanagement uddannelse ved Christian Ørsted
 • Har studeret Cand. pæd. i pædagogisk psykolog.
 • Har en professionsbachelor som folkeskolelærer.
 • Været under uddannelse som fængselsfunktionær og har arbejdet i Vridsløselille statsfængsel og i Horserød åbne fængsel under min uddannelse.
 • Under mit virke som Sikkerhedsplanmedarbejder/familiebehandler er jeg blevet oplært og superviseret intensivt i den løsningsfokuseret metode LØFT, samt i børnesamtaler og Signs of safety.
 • Arbejdet som rådgiver i Børns Vilkår gennem 3½ år har bidraget med mange kurser omkring arbejdet med børn og unge.
 • Der ud over har jeg deltaget i utrolig mange kurser, efteruddannelser og workshops og gør det fortsat. Både inden for ledelse, yoga, mindfulness, løsningsfokuseret arbejdsmetode, børne samtaler, psykosomatic, kognitiv terapi, narrativ terapi og traumebehandling,  bl.a. inden for SE somatisk experience (Peter Levine)og ift. sikkerhedsplansarbejde med traumatiseret børn *don’t let sleeping dogs lie* ved Adrienne Struik.

Undervisning og afholdelse af kurser:

 • Yinmind undervisning af elever i folkeskolen Fokus på kropsbevidsthed, selvværd og balancering af nervesystemet.
 • Personaledage med omsorgspersonale og i Beredskabsstyrelsen
 • Fødselsdagsevent, kvindeklubber og mandeklubber
 • Undervisning af individuelle og grupper i yinmind, mindfulness, meditation, selvomsorg, kompetenceudvikling, LØFT, børnesamtaler, terapeutiske redskaber, familiebehandling mm.